NZOZ ZAGÓRZANY

Przejdź do treści

Menu główne:


Niepubliczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej  ‘‘OŚRODEK ZDROWIA’’ w Zagórzanach powstał w dniu 1 lipca 1999  roku na bazie  dawnego Wiejskiego  Ośrodka Zdrowia. 

Nazwa   skrócona  firmy  NZOZ „OŚRODEK  ZDROWIA”  w  Zagórzanach.

Siedziba  firmy  jest  zlokalizowana  w  Zagórzanach  235, 38-333  Zagórzany.

NZOZ „OŚRODEK  ZDROWIA” w Zagórzanach  prowadzi  działalność   na podstawie wpisu do ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Gospodarki i jest  wpisany do  rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę  Małopolskiego pod numerem 000000006177.

Naszym   celem  jest  zapewnienie  usług  medycznych najwyższej jakości, wykonywanych zgodnie z najnowszymi  standardami  medycznymi  w  warunkach  bezpiecznych i przyjaznych  pacjentowi  na  każdym etapie  leczenia.  Zostały  one zawarte w  wyznaczonej  przez  właściciela   polityce jakości w ramach  wdrożonego i  obowiązującego  Systemu  Zarządzania  Jakością  zgodnie z normą  ISO 9001:2008  potwierdzonego Certyfikatem nr QMS-700 GL  z  dnia 20.09.2013 r. wydanym przez  Germanischer Lloyd Polen  Sp. z o.o. w  Warszawie.

Podstawowym  przedmiotem  naszej działalności  jest  udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej dla  ubezpieczonych w zakresie  gwarantowanym  w   podstawowej opiece zdrowotnej /POZ/, ambulatoryjnej  opiece  specjalistycznej /AOS/ oraz świadczeń  pielęgnacyjnych i opiekuńczych  w  ramach opieki długoterminowej SPO/, zgodnie  z  zawartymi  z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim  Oddziałem  Wojewódzkim  w Krakowie zgodnie z  zawartymi kontraktami.

Ponadto  udzielamy  świadczeń  medycznych  na zasadach  komercyjnych /odpłatnie/ w  zakresie  Poradni  Neurologicznej i Poradni Medycyny  Pracy / badania  kandydatów  na kierowców, badania lekarskie profilaktyczne wstępne i okresowe,  badania lekarskie  dla celów  sanitarno – epidemiologicznych/

Właścicielem  zakładu jest lek. med. Anna  Tenerowicz.
Niepubliczny   Zakład Opieki   Zdrowotnej
"Ośrodek  Zdrowia” w Zagórzanach

Zagórzany 235,  38-333  Zagórzany

tel/fax :  18 35 128 93
e-mail:  nzozzag@poczta.onet.pl
rejestracja  on-line:  rejestracja@nzozzagorzany.pl

NIP  738-127-07-79
Regon:  491904570-00027
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego