- NZOZ ZAGÓRZANY

Przejdź do treści

Menu główne:

serwis
Polityka prywatności
1.       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Zagórzanach, Zagórzany 235,
38-333 Zagórzany, posiadający REGON: 491904570 oraz NIP: 7381270779
, zwany dalej Administratorem, przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej http://nzozzagorzany.pl/

2.       Administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego:
a)      imię lub nazwisko,
b)      adres e-mail,
c)       numer telefonu
d)      inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego

3.       Przekazanie danych wskazanych w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (odmowa przekazania danych uniemożliwi wysłanie użytkownikowi odpowiedzi). Przekazanie pozostałych informacji jest dobrowolne.

4.       Przekazanie danych wskazanych w ust. 2 odbywa się na podstawie zgody użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO). Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

5.       Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia użytkownikowi odpowiedzi.

6.       Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji wskazanych praw należy skontaktować się z:  nzozzag@poczta.onet.pl

7.       Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia, że „Ośrodek Zdrowia” w Zagórzanach narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8.       Administratorzy zabezpieczają przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Niepubliczny   Zakład Opieki   Zdrowotnej
"Ośrodek  Zdrowia” w Zagórzanach

Zagórzany 235,  38-333  Zagórzany

tel/fax :  18 35 128 93
e-mail:  nzozzag@poczta.onet.pl
rejestracja  on-line:  rejestracja@nzozzagorzany.pl

NIP  738-127-07-79
Regon:  491904570-00027
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego