NZOZ – Ośrodek Zdrowia w Zagórzanach

Sierpień 2023 r.

Szczepienia  HPV – Informacja  Starosty Gorlickiego

Lipiec 2023 r.

Dostawa  sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „e-Gabinet+”

Lipiec 2023 r.

Zakład  przystąpił  do Kodeksu RODO , który zapewnia dostęp do  aktualizowanej na bieżąco eksperckiej wiedzy dostosowanej do realnych problemów placówek medycznych i wsparcie podmiotu monitorującego Kodeks.  / certyfikat, zał. nr 1 /

Lipiec 2023 r.

Koniec stanu zagrożenia  epidemicznego:
z dniem 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czerwiec 2023 r.

Aktualizacja umowy darowizny w ramach realizacji  projektu „e-Gabinet+”

Kwiecień 2023 r.

Praktyczne wdrażanie opieki koordynowanej, powołanie koordynatora opieki.

Marzec 2023 r.

Zakres umowy został poszerzony o kardiologię z dniem 1.04.2023 r. w ramach opieki koordynowanej. Tym samym Przychodnia nasza realizuje pełny zakres opieki koordynowanej.

Styczeń 2023 r.

Podpisanie umowy z Ministrem Zdrowia 

„ Integracja Placówki POZ  z e-Gabinet+” w projekcie pn. „Wdrożenie  e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego”   w skrócie „e-Gabinet+”

Grudzień 2022 r.

Wprowadzanie opieki koordynowanej. Przychodnia nasza wystąpiła

z wnioskiem do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie w grudniu 2022 r. o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Wniosek został zaakceptowany

w zakresie diabetologii, endokrynologi i pulmonologii i z dniem 1.01.2023 r. podpisano stosowny aneks do umowy.

Styczeń  2022 r.

Zmiany w Poradni Ginekologiczno- Położniczej

1. Z dniem 31.12.2021 r. zakończyła działalność w Poradni Ginekologiczno – Położniczej

Pani dr Zofia Augustyn-Samujłło – ginekolog , w związku z przejściem na emeryturę.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wieloletni trud pracy włożony w organizację, prowadzenie i funkcjonowanie tej Poradni.
Równocześnie życzymy Pani Doktor dużo zdrowia, spokoju i dobrego odpoczynku po długiej aktywnej działalności w służbie zdrowia.
 
2. Z dniem 1.01.2022 r. w Poradni Ginekologiczno-Położniczej pracować będzie lek. med. Romuald Sawiuk- specjalista ginekolog – położnik.

Życzymy Panu dr dobrej współpracy i rozwoju tej poradi

Styczeń  2022 r.

Zmiany w Poradni medycyny pracy

1. Z dniem 31.12.2021 r. zakończyła działalność Poradnia medycyny pracy w zakresie badań lekarskich profilaktycznych /wstępne, okresowe, kontrolne/.

2. Natomiast badania kandydatów kierowców będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Styczeń  2021 r.

NZOZ “Ośrodek Zdrowia” w  Zagórzanach   przystąpił do  NARODOWEGO  PROGRAMU SZCZEPIEŃ  przeciw  zakażeniu  koronawirusem  SARS-CoV-2   przez utworzenie w  zakładzie  Punktu  Szczepień  typu   populacyjnego,  które będą  realizowane na ogólnie obowiązujących zasadach.