NZOZ – Ośrodek Zdrowia w Zagórzanach

Anna Tenerowicz  prowadząca  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”OŚRODEK   ZDROWIA”  w Zagórzanach,  Zagórzany 235, 38-333 Zagórzany,  realizuje  grant pn.   „Małopolska  Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3.  Wsparcie grantowe placówek POZ”

Celem  projektu  jest  ochrona  zdrowia,  zachowanie życia i poprawa  bezpieczeństwa  personelu medycznego, pracowników i pacjentów   placówki POZ – NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w  Zagórzanach  w  związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu do dezynfekcji /sterylizacji/ oraz zakup  sprzętu medycznego.

Kwota   zadania    grantowego   wynosi 17 743,53  zł:

w tym:

– 15 082,00 zł z Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego oraz

– 2 661,53 zł wkładu własnego

Okres  realizacji   zadania grantowego :   od 01.07.2022 r.   do 31.10.2022 r.

Efektem   realizacji  projektu  jest doposażenie  Poradni Lekarza POZ , Pielęgniarki POZ, Położnej  POZ  NZOZ „Ośrodek Zdrowia”  w  Zagórzanach w :

–    środki  do dezynfekcji  /sterylizacji / sprzętu medycznego / autoklaw/, niezbędnych do realizacji świadczeń  zdrowotnych w trakcie pandemii ,pozwalający na ochronę zdrowia,   zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19

–   sprzęt medyczny  / aparat EKG z wyposażeniem, koncentratory tlenu/ jako sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych  w  czasie pandemii pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa personelu  placówki POZ  oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID -19

Projekt  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe  placówek POZ” współfinansowane jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2022, Oś  Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie,

Działanie 9.2  Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie  9.2.1 Usługi Społecznei Zdrowotne   w Regionie, Typ projektu H.