NZOZ – Ośrodek Zdrowia w Zagórzanach

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘‘OŚRODEK ZDROWIA’’
w Zagórzanach
powstał w dniu 1 lipca 1999 roku na bazie dawnego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia.

Nazwa   skrócona  firmy  NZOZ „OŚRODEK  ZDROWIA”  w  Zagórzanach.

Siedziba  firmy  jest  zlokalizowana  w  Zagórzanach  235, 38-333  Zagórzany.

NZOZ „OŚRODEK  ZDROWIA” w Zagórzanach  prowadzi  działalność na podstawie wpisu do ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Gospodarki i jest  wpisany do  rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę  Małopolskiego pod numerem 000000006177.

Naszym celem jest zapewnienie usług medycznych najwyższej jakości, wykonywanych zgodnie z najnowszymi standardami medycznymi w warunkach bezpiecznych i przyjaznych pacjentowi na każdym etapie leczenia. Zostały one zawarte w wyznaczonej przez właściciela polityce jakości w ramach wdrożonego i obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 potwierdzonego Certyfikatem nr QMS-700 GL z dnia 20.09.2013 r. wydanym przez Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. w Warszawie.

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w zakresie gwarantowanym w podstawowej opiece zdrowotnej /POZ/, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej /AOS/ oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej SPO/, zgodnie z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie.

Ponadto udzielamy świadczeń medycznych na zasadach komercyjnych /odpłatnie/ w zakresie Poradni Diabetologicznej i Poradni Medycyny Pracy.

Właścicielem zakładu jest lek. med. Anna Tenerowicz.