NZOZ – Ośrodek Zdrowia w Zagórzanach

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Udzielamy  świadczeń  gwarantowanych  w  zakresie  podstawowej   opieki  zdrowotnej  na  podstawie zawartej umowy   z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  – Małopolski  Oddział Wojewódzki w Krakowie  w  następującym zakresie:

  1. świadczenia lekarza POZ
  2. świadczenia pielęgniarki POZ
  3. świadczenia położnej POZ
  4. świadczenia pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Do dyspozycji  pacjentów  posiadamy  dwa  gabinety  lekarskie  POZ, gabinet pielęgniarki POZ,  gabinet  położnej POZ, punkt szczepień,   gabinet   diagnostyczno-zabiegowy, gabinety profilaktyki  zdrowotnej i opieki   przedlekarskiej utworzone w Szkołach Podstawowych / Zagórzany, Klęczany, Kwiatonowice/.

Wysoko kwalifikowana  kadra  lekarska  , pielęgniarska i położna  gwarantuje  najwyższy poziom usług.


PORADNIA LEKARZA POZ I

lek. med. Anna Tenerowicz

internista, specjalista  medycyny ogólnej  i rodzinnej

Przyjmuje:  poniedziałek –  piątek  :        8.00-15.00 ,

poniedziałek i piątek  :         15.00-17.00  w tym  wizyty  domowe,

wtorek, środa, czwwarek :   15.00-18.00  w tym  wizyty domowe

poniedziałek i  piątek.   :     17.00-18.00  prace administracyjne


PORADNIA LEKARZA POZ II

lek. med. Dagmara Tybor

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatria

Przyjmuje: wtorek 15.00 – 18.00
czwartek 15.00 – 18.00

lek. med. Małgorzata Tenerowicz-Zych

specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Przyjmuje:
poniedziałek 15.00 – 18.00,
piątek 15.00 – 18.00

lek. med. Kinga Szczerba

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatria

Przyjmuje: poniedziałek 15.00 – 18.00


GABINET PIELĘGNIARKI POZ

piel. dypl. Oktawia Mendelowska

piel. dypl. Małgorzata Abram

piel. dypl. Formela Bogusława

mgr piel. Sylwia Gucwa


GABINET POŁOŻNEJ POZ

poł. dypl. Wanda Motyka


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

piel. dypl. Małgorzata Abram


GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

piel. dypl. Krystyna Wacławik

mgr piel. Sylwia Gucwa


PUNKT SZCZEPIEŃ

piel. dypl. Krystyna Wacławik

mgr piel. Sylwia Gucwa

Jak zostać objętym opieką lekarza, pielęgniarki i położnej ?

* nie zapisałeś/aś się jeszcze do lekarza

Jeśli chcesz zostać objety/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez Ciebie lekarz i wypełnisz na miejscu deklarację. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

* chcesz przepisać się do naszego lekarza

Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z naszych lekarzy, a jesteś już zapisany/a u lekarza spoza zakładu, wystarczy że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, wypełnisz deklarację wpisując wybranego przez ciebie lekarza oraz podpiszesz rezygnację z opieki dotychczasowego lekarza. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

* chcesz zapisać do naszego lekarza członków twojej rodziny i inne osoby będące pod twoją opieką prawną

Jeśli chcesz, aby członek twojej rodziny, czy inna osoba będąca pod twoją opieką prawną została objęta opieką jednego z naszych lekarzy, wystarczy że zgłosisz się z rodzinną książeczką ubezpieczeniową do naszej przychoni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wskazane przez ciebie osoby zostaną do niego zapisane. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL oraz PESEL osoby, którą chcesz zapisać.

* pamiętaj, że … masz prawo zmienić lekarza nie częściej niż dwa razy w roku !!!

Specjalistyka

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryna Opieka Specjalistyczna na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia –
Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie w następującym zakresie:


PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

Lekarze

lek.med. Romuald Sawiuk specjalista ginekolog-położnik

ginekolog – położnik

przyjmuje:
poniedziałek 14.30-18.30
wtorek 14.30-18.30 (Po uzgodnieniu)


Położna
poł. dypl. Wanda Motyka

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie w następującym zakresie:


PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Dostępność  miejsca udzielania  świadczeń :   poniedziałek  –   piątek  w  godz.  8.00-20.00

Pielęgniarka
piel. dypl. Iwona Wachowicz
specjalista  pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

Dostępność:
poniedziałek, środa , piątek w godz.  8.00-15.35
wtorek i czwartek  w godz. 12.25-20.00 

Usługi dodatkowe

Udzielamy świadczeń lekarskich na zasadach komercyjnych / odpłatnie wg cennika /
w następującym zakresie:


PORADNIA MEDYCYNY PRACY

lek. med. Anna Tenerowicz

internista, medycyna ogólna, medycyna rodzinna

Przyjmuje w godzinach pracy Ośrodka , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w zakresie:

  1. badania  lekarskie kandydatów na kierowców
  2. badania lekarskie  do  celów   sanitarno-epidemiologicznych


PORADNIA DIABETOLOGICZNA

lek. med. Małgorzata Tenerowicz-Zych

specjalista diabetolog

przyjmuje: środa w godz. 15.00 – 16.30